Ekskluzywny gotowy gabion – kotwisz profile lub przykręcasz je do podłoża i wkładasz w nie gotowy gabion – bez zbędnego montażu!

Jest to rewolucyjna technologia opracowana przez nas po to, aby montaż gabionów stał się dla Państwa łatwy, prosty i szybki. Jesteśmy jedynymi producentami tej nowej technologii w Europie.

NASZE PRODUKTY:

GABIONY GABPRO – BEZMONTAŻOWE

Rewolucja technologiczna, opracowana przez nas – aby montaż gabionów stał się najłatwiejszy i najszybszy dla Państwa, System GabPro to nasz patent – jesteśmy twórcami i jedynymi producentami

kotwisz profile lub przykręcasz je do podłoża i wkładasz w nie gotowy gabion

  • długość 100 cm
  • wysokość 20 – 150 cm
  • oczko 5 x 10 cm lub 10 x 10 cm; można wypełnić mniejszym kamieniem (np. grysem 16-30 mm) – w gabion można włożyć drobną siatkę zapobiegającą wysypywaniu się kamienia
  • grubość pręta 4 mm
  • w zależności od zapotrzebowania występują profile początkowe/końcowe, profile przejściowe, profile kątowe