Roboty budowlane związane ze wznoszeniem lub remontem budynków

Roboty ogólnobudowlane i specjalistyczne w zakresie budownictwa i prac inżynierii lądowej i wodnej, polegające na wznoszeniu obiektów budowlanych, odbudowie, rozbudowie i nadbudowie oraz prace polegające na przebudowie, remoncie, rozbiórce lub montażu obiektów budowlanych, włączając montaż budowli z elementów prefabrykowanych oraz konstrukcji o charakterze stałym lub tymczasowym.

GŁÓWNE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI:

Budowa kompletnych budynków mieszkalnych, budynków biurowych, budynków użyteczności publicznej oraz wszelkie remonty w tym dachów i prace dekarskie

Budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej, takich jak: autostrady, ulice, mosty, tunele, drogi szynowe, płyty lotnisk, porty i inne inwestycje wodne, systemy irygacyjne, systemy kanalizacyjne, infrastruktura przemysłowa, rurociągi i linie elektryczne, obiekty sportowe

Prace drogowe, brukarskie i nawierzchniowe

Instalacje wodno-kanalizacyjne, grzewcze i gazowe, wodociągowe i sanitarne, elektryczne

Wyburzanie